Pitch, yaw and roll (Norsk)

Pitch, yaw and roll er de tre dimensjonene av bevegelse når et objekt beveger seg gjennom et medium.

De seks frihetsgradene: frem / tilbake , opp / ned, venstre / høyre, tonehøyde, yaw, rull

Posisjonen til alle tre aksene, med høyre regel for å beskrive vinkelen på rotasjonene

Betegnelsene kan brukes til å beskrive et flys bevegelser gjennom luften. De brukes også på fisk som beveger seg gjennom vann, og romfartøy som beveger seg gjennom rommet.

Det er faktisk seks frihetsgrader for en stiv kropp som beveger seg i tredimensjonalt rom.

Ettersom bevegelsen langs hver av de tre aksene er uavhengig av hverandre og uavhengig av rotasjonen rundt noen av disse aksene, har bevegelsen seks frihetsgrader (se diagram).

kaste nesen opp eller halen opp. kjeve nesen beveger seg fra side til side rulle en sirkulær (med eller mot urviseren) bevegelse av kroppen når den beveger seg fremover

Overflatene av et plan og finnene til en fisk har en lignende funksjon. De tjener til å justere objektets holdning når den beveger seg gjennom væsken. Ubåter møter de samme dynamiske kontrollproblemene som fisk gjør.

Faget undervises ofte i frihetsgrader (mekanikk). Dette er antall uavhengige bevegelser som er tillatt for kroppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *