SQL: ALTER TABLE Uttalelse


Øvelse Øvelse 1:

Basert på avdelingstabellen nedenfor, gi nytt navn til avdelingstabellen til avdelinger.

Løsning for Øv øvelse 1:

Følgende SQL ALTER TABLE-setning vil gi avdelingstabellen nytt navn til avdelinger:

ALTER TABLE departments RENAME TO depts;

Øv øvelse 2:

Basert på medarbeidertabellen nedenfor, legg til en kolonne som heter lønn som er en int datatype.

Løsning for øvelse nr. 2:

Følgende SQL ALTER TABELLuttalelse vil legge til en lønnskolonne i arbeidstakertabellen:

ALTER TABLE employees ADD salary int;

Øvingsøvelse 3:

Basert på kundetabellen nedenfor, legg til to kolonner – en kolonne kalt kontaktnavn som er en char (50) datatype og en kolonne kalt last_contacted som er en datadatatype.

Løsning for øvelse Øvelse 3:

Følgende SQL ALTER TABLE-setning vil legge til kolonnen contact_name og last_contacted i kundetabellen:

ALTER TABLE customers ADD (contact_name char(50), last_contacted date);

Øv oppgave 4:

Basert på tabellen medarbeidere nedenfor, endre kolonnen medarbeidernavn til en datatype med tegn (75).

Løsning for øvelse Øvelse 4:

Følgende SQL ALTER TABLE-setning vil endre datatypen for kolonnen medarbeidernavn til char (75):

ALTER TABLE employees MODIFY employee_name char(75);

Øv øvelse nr. 5:

Basert på kundetabellen nedenfor, endre kolonnen kundenavn for IKKE å tillate nullverdier og endre tilstandskolonnen til en datatype med char (2).

Løsning for øvelse Øvelse 5:

Følgende SQL ALTER TABLE-setning vil endre kundenavn og tilstandskolonner tilsvarende i kundetabellen:

ALTER TABLE customers MODIFY (customer_name char(50) NOT NULL, state char(2));

Øv øvelse 6:

Basert på arbeidstakertabellen nedenfor, slipp lønnskolonnen.

Løsning for øvelse nr. 6:

Følgende SQL ALTER TABLE-setning vil slippe lønnskolonnen fra arbeidstakertabellen:

ALTER TABLE employees DROP COLUMN salary;

Øv øvelse 7:

Basert på avdelingstabellen nedenfor, gi nytt navn til avdelingsnavn-kolonnen til avdelingsnavn.

Løsning for øvingsøvelse 7:

Følgende SQL ALTER TABLE-setning vil gi nytt navn til avdelingsnavn-kolonnen til avd. Navn i avdelingstabellen:

ALTER TABLE departments RENAME COLUMN department_name to dept_name;

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *