SQL: ALTER TABLE-erklæring


Øvelsesøvelse nr. 1:

Baseret på nedenstående afdelingstabel, omdøb afdelingstabellen til afbildninger.

Løsning til Øvelse Øvelse nr. 1:

Følgende SQL ALTER TABLE-sætning omdøber afdelingstabellen til afbildninger:

ALTER TABLE departments RENAME TO depts;

Øvelsesøvelse nr.2:

Baseret på nedenstående medarbejdertabel, tilføj en kolonne kaldet løn, der er en int-datatype.

Løsning til øvelse nr. 2:

Følgende SQL ALTER TABEL-erklæring tilføjer en lønskolonne til medarbejdertabellen:

ALTER TABLE employees ADD salary int;

Øvelsesøvelse nr. 3:

Baseret på nedenstående kundetabel, tilføj to kolonner – en kolonne kaldet kontaktnavn, der er en char (50) datatype og en kolonne kaldet last_contacted, der er en datadatatype.

Løsning til praksis Øvelse # 3:

Følgende SQL ALTER TABLE-sætning tilføjer kolonnen contact_name og last_contacted til kundetabellen:

ALTER TABLE customers ADD (contact_name char(50), last_contacted date);

Øvelse nr. 4:

Baseret på nedenstående medarbejdertabel skal du ændre kolonnen medarbejdernavn til en datatype med char (75).

Løsning til øvelsesøvelse nr. 4:

Følgende SQL ALTER TABLE-sætning ændrer datatypen for kolonnen medarbejdernavn til tegn (75):

ALTER TABLE employees MODIFY employee_name char(75);

Øvelsesøvelse nr. 5:

Baseret på kundetabellen nedenfor skal du ændre kolonnen kundenavn for IKKE at tillade nulværdier og ændre tilstandskolonnen til en datatype med char (2).

Løsning til øvelsesøvelse nr. 5:

Følgende SQL ALTER TABLE-sætning ændrer kundens navn og kolonnerne i overensstemmelse hermed i kundetabellen:

ALTER TABLE customers MODIFY (customer_name char(50) NOT NULL, state char(2));

Øvelsesøvelse nr. 6:

Baseret på medarbejdertabellen nedenfor skal du slippe lønkolonnen.

Løsning til øvelsesøvelse nr. 6:

Følgende SQL ALTER TABLE-sætning vil slippe lønkolonnen fra medarbejdertabellen:

ALTER TABLE employees DROP COLUMN salary;

Øvelsesøvelse nr. 7:

Baseret på nedenstående afdelingstabel, omdøb kolonnen afdeling_navn til dept_name.

Løsning til øvelsesøvelse nr. 7:

Følgende SQL ALTER TABLE-sætning omdøber kolonnen department_name til dept_name i afdelingstabellen:

ALTER TABLE departments RENAME COLUMN department_name to dept_name;

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *