Instrukcja SQL: ALTER TABLE


Ćwiczenie praktyczne nr 1:

Na podstawie poniższej tabeli działów zmień nazwę tabeli działów na działy.

Rozwiązanie dla Ćwiczenie praktyczne nr 1:

Następująca instrukcja SQL ALTER TABLE zmieniłaby nazwę tabeli działów na działy:

ALTER TABLE departments RENAME TO depts;

Ćwiczenie praktyczne 2:

W oparciu o poniższą tabelę pracowników dodaj kolumnę o nazwie wynagrodzenie, która jest typem danych typu int.

Rozwiązanie do ćwiczenia praktycznego nr 2:

Następująca ALTER SQL Instrukcja TABLE dodałaby kolumnę wynagrodzenia do tabeli pracowników:

ALTER TABLE employees ADD salary int;

Ćwiczenie praktyczne nr 3:

Na podstawie poniższej tabeli klientów, dodaj dwie kolumny – jedną kolumnę o nazwie contact_name, która jest typem danych char (50), a drugą o nazwie last_contacted, która jest typem danych.

Rozwiązanie ćwiczenia nr 3:

Następujące Instrukcja SQL ALTER TABLE dodałaby kolumny contact_name i last_contacted do tabeli klientów:

ALTER TABLE customers ADD (contact_name char(50), last_contacted date);

Ćwiczenie praktyczne nr 4:

Na podstawie poniższej tabeli pracowników zmień kolumnę nazwa_pracownika na typ danych char (75).

Rozwiązanie do ćwiczenia praktycznego nr 4:

Następująca instrukcja SQL ALTER TABLE zmieniłaby typ danych kolumny nazwa_pracownika na char (75):

ALTER TABLE employees MODIFY employee_name char(75);

Ćwiczenie praktyczne nr 5:

Na podstawie poniższej tabeli klientów zmień kolumnę customer_name, aby NIE zezwalać na wartości null i zmień kolumnę stanu na typ danych char (2).

Rozwiązanie do ćwiczenia praktycznego nr 5:

Następująca instrukcja SQL ALTER TABLE zmodyfikowałaby odpowiednio kolumny nazwa_klienta i stan w tabeli klientów:

ALTER TABLE customers MODIFY (customer_name char(50) NOT NULL, state char(2));

Ćwiczenie praktyczne nr 6:

Opierając się na poniższej tabeli pracowników, usuń kolumnę wynagrodzenia.

Rozwiązanie do ćwiczenia ćwiczeniowego nr 6:

Następujące Instrukcja SQL ALTER TABLE spowodowałaby usunięcie kolumny wynagrodzenia z tabeli pracowników:

ALTER TABLE employees DROP COLUMN salary;

Ćwiczenie praktyczne nr 7:

W oparciu o poniższą tabelę działów zmień nazwę kolumny nazwa_ działu na nazwa_zdziału.

Rozwiązanie dla ćwiczenia ćwiczeniowego 7:

Poniższy kod SQL Instrukcja ALTER TABLE zmieniłaby nazwę kolumny nazwa_ działu na nazwa_zdziału w tabeli działów:

ALTER TABLE departments RENAME COLUMN department_name to dept_name;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *