SQL: ALTER TABLE -lauseke


Harjoitus # 1:

Nimeä osastotaulukko uudelleen alla olevan osastotaulukon perusteella.

Ratkaisu Harjoittele harjoitusta # 1:

Seuraava SQL ALTER TABLE -käsky muuttaisi osastotaulukon uudelleen nimeksi:

ALTER TABLE departments RENAME TO depts;

Harjoitus 2:

Lisää alla olevan työntekijätaulukon perusteella sarake nimeltä palkka, joka on int-tietotyyppi.

Ratkaisu käytännön harjoitukseen nro 2:

Seuraava SQL ALTER TABLE-lause lisäisi palkasarakkeen työntekijöiden taulukkoon:

ALTER TABLE employees ADD salary int;

Harjoitusharjoitus 3:

Alla olevan asiakastaulukon perusteella lisää kaksi saraketta – yksi sarake nimeltä kontakti_nimi, joka on char (50) -tietotyyppi, ja yksi sarake nimeltä last_contacted, joka on päivämäärän tietotyyppi.

Ratkaisu käytännön harjoitukseen nro 3:

Seuraava SQL ALTER TABLE -käsky lisää kontaktin_nimi ja viimeinen_yhteydenotetut sarakkeet asiakkaiden taulukkoon:

ALTER TABLE customers ADD (contact_name char(50), last_contacted date);

Harjoitus # 4:

Muuta alla olevan työntekijätaulukon perusteella työntekijän_nimi -sarakkeeksi char (75) -tietotyyppi.

Ratkaisu käytännön harjoitukseen nro 4:

Seuraava SQL ALTER TABLE -käsky muuttaisi työntekijän_nimi -sarakkeen tietotyypin merkiksi char (75):

ALTER TABLE employees MODIFY employee_name char(75);

Harjoittele harjoitus nro 5:

Muuta alla olevan asiakastaulukon perusteella asiakasnimi -saraketta EI salli nolla-arvoja ja muuta tilasarakkeesta char (2) -tietotyyppi.

Ratkaisu harjoitteluun # 5:

Seuraava SQL ALTER TABLE -käsky muuttaisi asiakasnimen ja tilan sarakkeita vastaavasti asiakastaulukossa:

ALTER TABLE customers MODIFY (customer_name char(50) NOT NULL, state char(2));

Harjoitus # 6:

Pudota palkkasarake alla olevan työntekijöiden taulukon perusteella.

Ratkaisu harjoitusharjoitukseen nro 6:

Seuraava SQL ALTER TABLE -lauseke pudottaisi palkasarakkeen työntekijöiden taulukosta:

ALTER TABLE employees DROP COLUMN salary;

Harjoittele harjoitusta # 7:

Nimeä osaston_nimi -sarakkeeseen alla olevan osastotaulukon perusteella osaston_nimi.

Ratkaisu harjoitusharjoitukseen nro 7:

Seuraava SQL ALTER TABLE -käsky nimittäisi osaston_nimi -sarakkeen osaston_nimeksi osastotaulukossa:

ALTER TABLE departments RENAME COLUMN department_name to dept_name;

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *