Danmarks sprog

Kongeriget Danmark har kun et officielt sprog, dansk, det danske folks nationale sprog, men der tales adskillige mindretalssprog, nemlig færøsk, tysk og grønlandsk. / p>

Kongeriget Danmarks sprog

Danske dialekter

Officiel

Dansk

Regional

(Officielt anerkendt)
færøsk
grønlandsk

Mindretal

Tysk

Udenlandsk

Engelsk (ca. 86%)
Tysk (ca. 47%)
svensk (ca. 13%)

Signeret

Dansk tegnsprog

Tastaturlayout
Dansk QWERTY

Kendskab til det tyske sprog i Danmark, 2005. Ifølge Eurobarometer angav 58% af de adspurgte, at de kender tyskgodt nok til at have en samtale. Af disse rapporterede 15% (procent, ikke procentpoint) et meget godt sprogkundskab, mens 33% havde et godt kendskab og 52% grundlæggende tyske færdigheder.

A stort flertal (ca. 86%) af danskere taler også engelsk som andetsprog; det er obligatorisk for danske studerende at lære af første klasse i de offentlige grundskoler (dansk: folkeskole), langt den mest populære mulighed i landet. I 1. klasse (eller 3. afhænger af skolen) i folkeskole, gives der et tredje sprog, normalt tysk eller fransk. Langt størstedelen vælger tysk (ca. 47% af danskerne rapporterer at være i stand til at tale tysk). Det tredje mest forståede fremmedsprog er svensk, hvor ca. 13% af danskerne rapporterer at være i stand til at tale det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *