Uppnåelse av fred och administrativa reformer

Den heliga Louis åtnjöt enorm prestige i hela västra kristenheten. Han utnyttjade detta för att inleda förhandlingar för en varaktig fred med den engelska kungen, Henry III, som hade blivit hans svåger. Diskussionerna sträckte sig över flera år, men fördraget undertecknades slutligen i Paris den 28 maj 1258. Avtalsvillkoren var generösa med avseende på Plantagenets. Även om Louis kunde ha avskaffat Henry III alla sina kontinentala innehav lämnade han honom Aquitaine och några angränsande territorier. I gengäld erkände kungen av England att han var Louis vasal. I Louis ögon var detta den viktigaste punkten, för på 1200-talet mättes en suverän makt mindre av omfattningen av hans ägodelar än av antalet och betydelsen av hans vasaler. En rättvis och rättvis härskare, Louis ville också skapa välvilja mellan sina barn och Plantagenets. Kungens rykte om opartiskhet var så stort att han ofta uppmanades att skilja tvister utanför Frankrike, som han en gång gjorde i en våldsam tvist mellan Henry III och hans baroner.

Han utnyttjade sin auktoritet för att omorganisera. administrationen av hans rike. Några av hans tjänstemän, med vinst från hans frånvaro, hade missbrukat sin makt. Louis IX utsåg kungliga utredare som har anklagats för att korrigera missbruk vid synen och för att ha hört klagomål. Två välkända förordningar, 1254 och 1256, redogjorde noggrant för plikten och ansvaret för tjänstemän inom det kungliga området, och Louis övervakade noga deras verksamhet. Kungliga tjänstemän förbjöds att ofta tavernor eller spela, och affärsaktiviteter som köp av mark eller äktenskap mellan deras döttrar kunde endast genomföras med kungens samtycke. Ytterligare förordningar förbjöd prostitution, rättsliga dueller och prövningar genom strid. Kungen satte stränga påföljder mot förfalskningar, stabiliserade valutan och tvingade cirkulationen av kungliga mynt. I allmänhet stärkte hans åtgärder den kungliga rättvisan och administrationen och gav en fast bas för fransk kommersiell tillväxt.

Louis borde dock inte framställas som en målad glasfigur. Som alla män hade han fel. Han var snäll och ibland våldsam, och han var tvungen att kämpa mot sin frosseri. Han fattade sina beslut ensam men visste hur man skulle välja kloka rådgivare, och hans uppriktiga fromhet hindrade honom inte från att begränsa prästerskapen, ibland brutalt.

Kungen ägnade uppmärksamhet åt konsten och litteraturen. Han ledde byggandet av flera byggnader i Paris, Vincennes, Saint-Germain och Corbeil (för att hysa reliker från ”Det sanna korset”). Han uppmuntrade Vincent av Beauvais, hans kapellan, att skriva den första stora encyklopedin, Speculum majus. hans regeringstid strömmade utländska studenter och forskare till universitetet i Paris.

Kungen var väldigt livlig. Ingenting skulle vara mer felaktigt än att föreställa sig att han var full av fromhet. Efter måltiderna föll han gärna in i hans trädgårdar, omgiven av hans anhöriga, och diskuterade olika ämnen med dem. Där hänge var och en i quodlibet, eller i att prata om allt som gillade honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *