Opnåelse af fred og administrative reformer

Den hellige Louis havde en enorm prestige i hele den vestlige kristenhed. Han udnyttede dette til at åbne forhandlinger om en varig fred med den engelske konge, Henry III, som var blevet hans svoger. Drøftelserne strakte sig over flere år, men traktaten blev endelig underskrevet i Paris den 28. maj 1258. Traktatens vilkår var generøse med hensyn til Plantagenets. Selvom Louis kunne have frataget Henry III alle sine kontinentale bedrifter, efterlod han ham Aquitaine og nogle nærliggende områder. Til gengæld anerkendte kongen af England sig selv for at være Louiss vasal. I Louis øjne var dette det vigtigste punkt, for i det 13. århundrede blev en suveræns magt målt mindre efter omfanget af hans ejendele end af antallet og betydningen af hans vasaller. En retfærdig og retfærdig hersker, Louis ønskede også at skabe velvilje mellem sine børn og Plantagenets. Kongens ry for upartiskhed var så stort, at han ofte blev opfordret til at mægle tvister uden for Frankrig, som han engang gjorde i en voldelig strid mellem Henry III og hans baroner.

Han udnyttede sin autoritet til at omorganisere. administrationen af hans rige. Nogle af hans embedsmænd, der tjente på hans fravær, havde misbrugt deres magt. Louis IX udnævnte kongelige efterforskere, der var tiltalt for at rette op på misbrug ved synet og høre klager. To kendte ordinancer, i 1254 og 1256, skitserede omhyggeligt embedsmænds pligter og ansvarsområder i det kongelige domæne, og Louis fulgte tæt deres aktiviteter. Det var forbudt for kongelige embedsmænd at hyppige taverner eller gamble, og forretningsaktiviteter såsom køb af jord eller ægteskab mellem deres døtre kunne kun udføres med kongens samtykke. Yderligere ordinancer forbød prostitution, domstolsduell og prøvelse ved kamp. Kongen indførte strenge sanktioner mod forfalskning, stabiliserede valutaen og tvang cirkulationen af kongelig mønter. Generelt styrkede hans foranstaltninger den kongelige retfærdighed og administration og udgjorde en fast base for fransk kommerciel vækst.

Louis skulle dog ikke betegnes som en farvet glasfigur. Som alle mænd havde han fejl. Han var lynhurtig og undertiden voldelig, og han var nødt til at kæmpe mod sin frådhed. Han tog sine beslutninger alene, men vidste, hvordan han valgte kloge rådgivere, og hans oprigtige fromhed forhindrede ham ikke i at begrænse præsterets misbrug, undertiden brutalt.

Kongen viet opmærksomhed mod kunsten og litteraturen. Han instruerede opførelsen af flere bygninger i Paris, Vincennes, Saint-Germain og Corbeil (til at huske relikvier fra det “sande kors”). Han opfordrede Vincent af Beauvais, hans kapellan, til at skrive det første store encyklopædi, Speculum majus. hans regeringstid strømmede udenlandske studerende og lærde til universitetet i Paris.

Kongen var meget livlig. Intet ville være mere unøjagtigt end at forestille sig, at han var fuldstændig gennemsyret af fromhed. Efter måltiderne faldt han gerne ned i hans haver, omgivet af hans nærmeste, og diskuterede forskellige emner med dem. Der forkælede hver enkelt sig i quodlibet eller i at tale om alt, hvad der behagede ham.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *