Dosažení míru a administrativních reforem

Svatý Ludvík se těšil nesmírné prestiži v celém západním křesťanstvu. Využil to k zahájení jednání o trvalém míru s anglickým králem Jindřichem III., Který se stal jeho švagrem. Diskuse probíhala několik let, ale smlouva byla nakonec podepsána v Paříži 28. května 1258. Podmínky smlouvy byly vůči Plantagenetům velkorysé. Ačkoli Louis mohl zbavit Henryho III. Všech svých kontinentálních podílů, nechal mu Akvitánsko a některá sousední území. Na oplátku se anglický král uznal za Louisova vazala. V Louisových očích to byl nejdůležitější bod, protože ve 13. století byla moc panovníka měřena méně podle rozsahu jeho majetku než podle počtu a důležitosti jeho vazalů. Spravedlivý a nestranný vládce Louis také chtěl vytvořit dobrou vůli mezi svými dětmi a dětmi z Plantagenetů. Královova reputace nestrannosti byla tak velká, že byl často vyzýván k rozhodování sporů mimo Francii, jak tomu bylo kdysi v násilném sporu mezi Jindřichem III. A jeho barony.

Využil své pravomoci reorganizovat správu jeho království. Někteří z jeho úředníků, kteří profitovali z jeho nepřítomnosti, zneužili svou moc. Louis IX jmenoval královské vyšetřovatele obviněné z nápravy zneužití na zrak a ze slyšení stížností. Dvě známé vyhlášky, v letech 1254 a 1256, pečlivě nastínily povinnosti a odpovědnosti úředníků v královském panství a Louis pečlivě dohlížel na jejich činnost. Královským úředníkům bylo zakázáno časté taverny nebo hazardní hry a obchodní činnosti, jako je výkup pozemků nebo sňatek jejich dcer, bylo možné provádět pouze se souhlasem krále. Další vyhlášky zakazovaly prostituci, soudní souboje a utrpení bitvou. Král uložil přísné pokuty za padělání, stabilizoval měnu a přinutil oběh královských mincí. Jeho opatření obecně posílila královskou spravedlnost a správu a poskytla pevnou základnu pro francouzský obchodní růst.

Louis by však neměl být zobrazován jako figurka z barevného skla. Stejně jako všichni muži měl i chyby. Byl temperamentní a někdy násilný a musel bojovat proti své obžerství. Rozhodoval sám, ale věděl, jak si vybrat moudré poradce, a jeho upřímná zbožnost mu nezabránila omezovat zneužívání duchovenstva, někdy brutálně.

Král věnoval pozornost umění a literatuře. Řídil stavbu několika budov v Paříži, Vincennes, Saint-Germain a Corbeil (k uložení relikvií „Pravého kříže“). Povzbudil Vincenta z Beauvais, svého kaplana, aby napsal první velkou encyklopedii Speculum majus. jeho vláda, zahraniční studenti a učenci se hrnuli na pařížskou univerzitu.

Král byl velmi temperamentní. Nic by nebylo nepřesnější, než si ho představit, jako by byl celý zbožný. Po jídle rád sestoupil do jeho zahrady, obklopené jeho blízkými, a diskutovali s nimi o různých tématech. Tam se každý oddával quodlibetům nebo rozhovorům o všem, co ho potěšilo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *