Jazyky v Dánsku

Dánské království má pouze jeden oficiální jazyk, dánštinu, národní jazyk dánského lidu, ale mluví se zde několika menšinovými jazyky, konkrétně faersky, německy a grónsky.

Jazyky Dánského království

dánské dialekty

oficiální

dánské

regionální

(oficiálně uznané)
faerština
Grónština

Menšina

Němčina

Zahraniční

Angličtina (asi 86%)
Němčina (asi 47%)
Švédština (asi 13%)

Podepsáno

Dánský znakový jazyk

Rozložení klávesnice
dánská QWERTY

Znalost německého jazyka v Dánsku, 2005. Podle Eurobarometru 58% respondentů uvedlo, že umí německydost dobře na konverzaci. Z těchto 15% (procent, ne procentních bodů) uvedlo velmi dobrou znalost jazyka, zatímco 33% mělo dobrou znalost a 52% základních německých dovedností.

A velká většina (asi 86%) Dánů také mluví anglicky jako druhý jazyk; pro dánské studenty je povinné učit se od prvního ročníku na veřejných základních školách (dánsky: folkeskole), což je zdaleka nejoblíbenější možnost v zemi. V 1. (nebo 3., v závislosti na škole) třídě folkeskole je dána možnost třetího jazyka, obvykle němčina nebo francouzština. Drtivá většina si vybírá německý jazyk (přibližně 47% Dánů uvádí, že umí mluvit německy). Třetím nejrozšířenějším cizím jazykem je švédština, přičemž přibližně 13% Dánů uvádí, že s ní mluví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *