Blog (Čeština)

Odvažujete se používat tato lahůdková a oslnivá popisující slova d? Určitě ano. Rozvíjejte a „zdobte“ svou slovní zásobu těmito motivovanými a dynamickými pozitivními slovy.

DASHING SEZNAM POZITIVNÍCH adjektiv začínajících D

Jemně delikátní; elegantní formou nebo způsobem; jemné; jemně krásné, hezké nebo okouzlující.
Dandy jemné; dobré.
Dapper velmi stylově oblečené; upravené; živé; elegantní; krásné; svižné.
Odvážné odvážné; dobrodružné; odvážné.
Miláček si cení; drahý; oblíbený; zábavný nebo okouzlující.
temperamentní temperamentní; elegantní; odvážný; módní; okázalý.
Dauntless nezranitelný zastrašováním nebo strachem; neohrožený; neohrožený; odvážný.
Oslnivý brilantní; nádherný; extrémně jasný, působivý, zručný nebo krásný; ohromující; zářící a třpytící se intenzivně.

Z dlouhodobého hlediska je postava rozhodujícím faktorem v životě jednotlivec i národy. – Theodore Roosevelt TWEET TOHOTO

Vážení, velmi milovaní; drahocenní; velmi cenění nebo drahocenní; vysoké ceny ; vroucí; upřímný; hoden nebo ušlechtilý.
Debonair zdvořilý; přívětivý; přitažlivý; přívětivý; geniální; městský.
Slušný slušný; morálně vzpřímený; veletrh; dostatečně dobrý; pohledný; dobře tvarovaný.
Rozhodnuto definitivní; bezpochyby nebo pochyb; bez kolísání nebo váhání; Průhledná; evidentní; rezolutní; odhodlaný; pozitivní.
Rozhodování, které má kvalitu nebo sílu rozhodování; schopen určit výsledek.
Rozhodující průkaz; mít moc nebo kvalitu rozhodovat; nezaměnitelný; nade vší pochybnost.
Dekorativní ornament; sloužící ke zdobení nebo zdobení; se používá k výrobě něčeho krásnějšího nebo atraktivnějšího.
Ozdobný charakterizovaný důstojností, slušností nebo dobrým vkusem.
Vyhrazený věrný; svědomitý; oddaný.
Hluboký má velký význam nebo význam; hluboký; tlustý; velké velikosti nebo množství; intenzivní; silný; sahá daleko.
Odvážně tučně; náročná opozice.
Určitě bez pochyb; nesporný; určitý; určeno.
Obratný obratný; chytrý; Šikovný; dovedný; obratný; vejít se; elegantní.
Delikátní nádherný; Lahodné; velmi potěšující.
Záměrně záměrné; pečlivě zváženo; mít povědomí o pravděpodobných důsledcích.
Jemné, krásné; elegantní; svůdný; luxusní; hladký; lahůdka.
Lahodné, velmi chutné; velmi příjemný pro smysly; závislý na hledání potěšení a potěšení.
Radost radostná; rozradostněný; velmi potěšen; plné potěšení a úžasu.
Nádherné, velmi příjemné; přináší potěšení, potěšení nebo uspokojení.
Luxusní elegantní; luxusní; luxusní; nadřazený a bohatý na
Demonstrativní sloužící k demonstraci, manifestaci, prokázání nebo předvedení.
Demulcentní uklidňující; měknutí; uklidňující.
Hustý kompaktní; tlustý.
Spolehlivý hodný důvěry nebo spolehlivosti.
Zbavený zbavený nečistot.
Zaslouží si zaslouží pomoc, odměnu nebo chválu; zaslouží si.
Návrhář vytvořený nebo vytvořený návrhářem.
Žádoucí vhodné; stojí za to ji hledat nebo mít, protože je příjemná, užitečná nebo výhodná.
Toužila intenzivně; velmi žádoucí.
Touží po tom dychtivě; solicitous.
Určeno určeno; odhodlaný; jmenován.
Určete určitý; nezvratný; usadil se; rozhodný nebo pevný účel; finále; pozitivní.
Určeno rozhodné; rozhodnuto; omezen v mezích; přesně označeno.
Vyvinutý dospělý; civilizovaný; zveřejněno.
Vývoj vznikající; stávat se.
Oddaný horlivý; oddaný; vroucí; zasvěcen; slíbil.
Oddaná oddanost, oddanost nebo oddanost.
Oddaná vážně; upřímný; vydatný; vyjadřuje zbožnost nebo oddanost.
Obratný hbitý; dovedný; rafinovaný.

Didaktický morálně poučný; vnímavý.
Různé různé; různorodý; odlišný; nejsou stejné; neobvyklé.
Důstojně vážený; vyjádření nebo důstojnost; majestátní; projevovat nebo mít sebeúctu.
Pilný výkon s péčí, intenzivním soustředěním a soustředěním; pilný; pracovitý.
Dinkum skutečný; originální.
Diplomatická známka nebo použití citlivostí, taktem a chytrost při jednání s ostatními; rafinovaný.
Přímo upřímně; přímý; upřímný; jednoduché.
Odzbrojení schopné zmírnit podezření nebo nepřátelství; získání důvěry nebo laskavosti.
Náročné chytré; akutní; bystrý; vnímavý; citlivý; mít dobrý úsudek nebo bystrý vhled.
Disciplinovaný pod kontrolou; mít duševní disciplínu; mentálně proškoleni podle pokynů.
Diskrétní odlišnost; lišící se; bez předpětí; skromný: nenápadně sympatický a vnímavý.
Diskrétní odlišný; samostatný; disjunktivní; jednotlivec.
Diskriminační vnímavý; analytická; rozlišování.
Vytrvalý není ovlivněn zaujatostí nebo předsudky; klidný.
Výrazný velmi jasný; výrazný; pestrý; odlišný; pozoruhodný; snadno vnímatelné.
Rozlišovací se zvláštní kvalitou, atributy, atraktivitou stylu atd.; pozoruhodný; odlišné od ostatních; lze klasifikovat.
Rozlišuje se; specifikováno; vyznačuje se dokonalostí nebo specialitou.
Rozlišovací vlastnost; podivný; výrazný.
Různorodé různé; odlišný; odlišný; multiform.
Přesměrování zábavné; zábavný; potěšující.
Božské nebeské; perfektní; božský; posvátný; překrásná.

Klíče poznání propůjčuje pouze božská láska. Arthur Rimbaud TWEET THIS

Realizovatelné; možné udělat; schopný být vykonán.
učenlivý ochotný a připravený být vyučován; snadno spravovatelné nebo manipulovatelné; přístupný.
Doe-eyed s jemnými, tmavými a velkými očima (zejména ženského pohlaví).
Dogged ukazující nebo s neústupným a vytrvalým přístupem něco získat nebo udělat; vytrvalý.
Dominantní rozhodnutí; vládnoucí; převládající; ovládání; nejvíce ovlivňující.
Doting charakterizovaný tím, že dává náklonnost a lásku.
Nepochybně jisté; zajištěno; nepochybně; bez strachu nebo selhání.
statečný statečný; statečný; temperamentní; schopný.
Přímý k zemi realistický; praktické.

Jediným trvalým pocitem úspěchu je, pokud jste sledovali své volání. Jim Harrison TWEET TOTO

Fantastické sny; připomínající sen.
Zasněná vyrovnaná; uklidňující; sexy; atraktivní; báječné; podobné fantazii.
Nadšení pro dosažení cílů; silně motivovaní.
Řízení intenzivní; energický; jednající energicky; impelující; energický; aktivní.
Droll zábavně zvláštní.

Dulcet lahodný nebo sladký pro ucho nebo chuť ; melodický; harmonický; velmi příjemný jemným způsobem; příjemný.
Duplikát identický; dvojitý.
Odolný stabilní; trvalý; trvalý; není spotřebován nebo vyčerpán používáním (zejména v ekonomii).
Dutiful připraven vykonávat; ovládáno smyslem pro povinnost; s úctou; závazkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *