Blog (Nederlands)

Durf jij deze sierlijke en oogverblindende beschrijvende woorden in gebruik te nemen? Dat weet ik zeker. Ontwikkel en “versier” je woordenschat met deze gedreven en dynamische positieve woorden.

STROPENDE LIJST VAN POSITIEVE ADJECTIEVEN DIE BEGINNEN MET D

Sierlijk delicaat; elegant van vorm of manier; fijn; delicaat mooi, mooi of charmant.
Dandy prima; goed.
Dapper zeer stijlvol gekleed; netjes; levendig; elegant; mooi; levendig.
Gedurfd brutaal; avontuurlijk; moedig.
Lieverd gekoesterd; lief; favoriet; grappig of charmant.
Onstuimig pittig; elegant; gedurfd; modieus; opzichtig.
Onverschrokken onkwetsbaar voor intimidatie of angst; onverschrokken; onverschrokken; gedurfd.
Oogverblindend briljant; prachtig; extreem helder, indrukwekkend, bekwaam of mooi; verbluffend; intens stralend en glanzend.

Karakter is op de lange termijn de doorslaggevende factor in het leven van een individu en van naties. – Theodore Roosevelt TWEET DIT

Geachte, zeer geliefde; gekoesterd; zeer gewaardeerd of kostbaar; duurvurig; oprecht; waardig of nobel.
Debonair beleefd; minzaam; aantrekkelijk; minzaam; geniaal; urbane.
Fatsoenlijk respectabel; moreel oprecht; eerlijk; goed genoeg; knap; goed gevormd.
Besloten definitief; zonder twijfel of twijfel; vrij van aarzeling of aarzeling; Doorzichtig; evident; vastberaden; vastbesloten; positief.
Beslissen de kwaliteit of beslissingsmacht hebben; in staat om uitkomst te bepalen.
Beslissend sluitend; de macht of kwaliteit hebben om te beslissen; onmiskenbaar; zonder twijfel.
Decoratieve versiering; dienen om te verfraaien of te versieren; gebruikt om iets mooier of aantrekkelijker te maken.
Decoratief gekenmerkt door waardigheid, fatsoen of goede smaak.
Toegewijde loyaliteit; gewetensvol; toegewijd.
Diep met een groot belang of betekenis; diepgaand; dik; groot in omvang of hoeveelheid; intens; sterk; reikt ver.
Defiant bold; oppositie uitdagen.
Absoluut vrij van twijfel; onbetwistbaar; zeker; bepaald.
Behendig behendig; slim; handig; vaardig; handig; passen; netjes.
Verrukkelijk heerlijk; heerlijk; zeer aangenaam.
Opzettelijk opzettelijk; zorgvuldig overwogen; bewust zijn van de waarschijnlijke gevolgen.
Delicaat mooi; bevallig; verleidelijk; luxueus; glad; sierlijk.
Heerlijk erg lekker; zeer aangenaam voor de zintuigen; verslaafd aan het zoeken naar genot en plezier.
Blij blij; blij; zeer tevreden; gevuld met verrukking en verwondering.
Verrukkelijk zeer aangenaam; plezier, genot of voldoening brengen.
Deluxe elegant; weelderig; luxueus; superieur en rijk aan.
Demonstratief dienen om te demonstreren, manifesteren, bewijzen of laten zien.
Verzachtend rustgevend; verzachtend; overtuigend.
Dichte compact; dik.
Betrouwbaar, waardig om te vertrouwen.
Onzuiver, bevrijd van onzuiverheden.
Verdient hulp, beloning of lof; verdienstelijk.
Ontwerper gemaakt of bedacht door een ontwerper.
Wenselijk geschikt; de moeite waard om te zoeken of te hebben, zoals door aangenaam, nuttig of voordelig te zijn.
Gewenst intens gewenst; zeer begeerd.
Verlangend gretig wensen; bezorgd.
Bestemd bestemd; vastbesloten; benoemd.
Bepaal definitief; sluitend; geregeld; vastberaden of vastberaden; laatste; positief.
Vastberaden vastberaden; beslist; beperkt binnen grenzen; precies gemarkeerd.
Volwassen ontwikkeld; beschaafd; bekendgemaakt.
Ontwikkeling ontstaan; worden.
Toegewijd ijverig; toegewijd; vurig; toegewijd; gezworen.
Devotional geschikt voor, betrekking hebbend op of gebruikt in devotie.
Vrome ernst; oprecht; hartelijk; vroomheid of toewijding uiten.
Behendig behendig; vaardig; kunstzinnig.

Didactisch moreel leerzaam; opmerkzaam.
Verschillende verschillende; verschillend; onderscheiden; niet hetzelfde; ongebruikelijk.
Waardig respectabel; waardigheid uitdrukken of hebben; statig; zelfrespect tonen of hebben.
IJverig presteren met zorg, intense focus en concentratie; ijverig; ijverig.
Dinkum echt; oprecht.
Diplomatiek gekenmerkt of gebruikt door gevoeligheid, tact en sluwheid in het omgaan met anderen; listig.
Direct frank; in rechte lijn; openhartig; rechttoe rechtaan.
Ontwapening in staat om achterdocht of vijandigheid weg te nemen; vertrouwen of gunst winnen.
Scherpzinnig; acuut; scherpzinnig; opmerkzaam; gevoelig; een goed beoordelingsvermogen of een scherp inzicht hebben.
Gedisciplineerd onder controle; mentale discipline bezitten; mentaal getraind door instructies.
Discreet duidelijk; verschillend; vrij van pretentie; bescheiden: onopvallend sympathiek en opmerkzaam.
Discreet onderscheidend; scheiden; disjunctief; individueel.
Onderscheidend opmerkzaam; analytisch; onderscheidend.
Dispassionate, niet beïnvloed door vooringenomenheid of vooroordelen; kalm.
Duidelijk heel duidelijk; gemarkeerd; bont; verschillend; opmerkelijk; gemakkelijk waargenomen.
Onderscheidend met een speciale kwaliteit, kenmerken, stijlaantrekkelijkheid enz.opmerkelijk; anders dan anderen; kan worden geclassificeerd.
Distinguished opgemerkt; gespecificeerd; gekenmerkt door uitmuntendheid of specialiteit.
Onderscheidend kenmerk; eigenaardig; onderscheidend.
Diverse verschillende; verschillend; onderscheiden; veelvormig.
Afleidend onderhoudend; grappig; aangenaam.
Goddelijk hemels; perfect; goddelijk; heilig; mooi.

Alleen goddelijke liefde schenkt de sleutels van kennis. Arthur Rimbaud TWEET DIT

Goed haalbaar; mogelijk te doen; in staat om te worden uitgevoerd.
Volgzaam bereid en klaar om onderwezen te worden; gemakkelijk beheerd of afgehandeld; vatbaar.
Doe-eyed met zachte, donkere en grote ogen (vooral van een vrouw).
Hardnekkig tonen of met de onverzettelijke en volhardende houding om iets te krijgen of te doen; standvastig.
Dominante heerschappij; regeren; heersend; controlerend; meest invloedrijk.
Liefhebberij gekenmerkt door het geven van genegenheid en liefde.
Ongetwijfeld zeker; verzekerd; zonder twijfel; vrij van angst of mislukking.
Doughty brave; dapper; pittig; in staat.
Nuchter realistisch; praktisch.

Het enige duurzame gevoel van succes is als je “je roeping hebt gevolgd. Jim Harrison TWEET DIT

Dromerig fantastisch; lijkt op een droom.
Dromerig sereen; rustgevend; sexy; aantrekkelijk; prachtig; fantasie-achtig.
Gedreven gepassioneerd om doelen te bereiken; sterk gemotiveerd.
Autorijden intens; krachtig; acterend met kracht; stuwend; energiek; actief.
Droll grappig vreemd.

Dulcet aangenaam of zoet voor het oor of de smaak ; melodieus; harmonieus; zeer aangenaam op een zachte manier; aangenaam.
Duplicaat identiek; dubbel.
Duurzaam stabiel; duurzaam; blijvend; niet verbruikt of uitgeput door gebruik (vooral in de economie).
Plichtsgetrouw klaar om presteren; gecontroleerd door plichtsbesef; respectvol; gedienstig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *