Texas minimikrav för bilförsäkring

Även om varje stat har någon form av obligatorisk riktlinje angående bil- och bilförsäkringsskydd, varierar minimigränserna beroende på stat. Följande är en uppdelning av minimikrav för ansvarsskyldighet för Texas:

Är det obligatoriskt att ha en bilförsäkring i Texas?

Ja

Vilka är miniminivåerna för Texas?

30 000 $ kroppsskada per person
60 000 $ kroppsskada per olycka
25 000 $ egendomsskada per olycka

—eller—

Dairyland®-täckning i Texas

På Dairyland är vi stolta över att kunna hjälpa förare i Texas att tillgodose deras försäkringsbehov. Här är några av parametrarna för vår försäkringsskydd i Texas:

Vad är den maximala kroppsskadeansvaret och egendomsskadegränserna som Dairyland erbjuder i Texas?

$ 50.000 kroppsskada per person
$ 100.000 kroppsskada per olycka
$ 50 000 skador på egendom per olycka

—eller—

Vilka ansvarsförsäkringar krävs för att erbjudas i Texas? Kan en kund avvisa dem?

Kroppsskador och skador på egendom måste erbjudas och kan inte avvisas. Personskadeskydd, oförsäkrad bilist / underförsäkrad bilistskada och oförsäkrad bilist / underförsäkrad bilistskada måste erbjudas, men de kan avvisas.

Vilka är alla täckningar som mejeri erbjuder i Texas?

 • Kroppsskada
 • Skada på egendom
 • Oförsäkrade / underförsäkrade bilister kroppsskada
 • Oförsäkrade / underförsäkrade skador på bilers egendom
 • Läkarvård / li>
 • Personskadeskydd
 • Omfattande
 • Kollision
 • Specialutrustning
 • Uthyrning av vägar
 • Begränsad Mexikos täckning
 • Vägassistans

Vad är det äldsta ett fordon kan vara för att få Dairylands omfattande kollisionstäckning i Texas?

20 år

Hur långt tillbaka går Texas för att titta på överträdelseshistoriken?

3 år

Vilka ytterligare policytyper erbjuds i Texas?

Namnges icke-ägare

Används en försäkringspoäng i mitt betyg i Texas? Om så är fallet, är det obligatoriskt?

Ja, en försäkringspoäng används för betyg i Texas, men du kan välja bort.

Vilka försäkringsvillkor erbjuder Dairyland i Texas?

1–6 månader

Vad är Dairylands minimiutbetalningsalternativ i Texas?

Enmånadersperiod, eller 16,7% plus fem delbetalningar (tillgänglighet begränsad av riskegenskaper)

Används SR22 i Texas? Om så är fallet, finns det en avgift som bedöms av Dairyland? Är det arkiverat elektroniskt?

SR22 finns i Texas, arkiveras elektroniskt utan avgift.

Vilka rabatter finns det från Dairyland i Texas?

 • Husägare
 • Tidigare försäkring
 • Flerbil
 • Fullt betalt
 • Förskott
 • Kvartalsbetalning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *