Blogg (Svenska)


NOVELLISTA ÖVER POSITIVA ADJEKTIV BÖRJANDE MED N

Nationellt relaterad eller tillhörande en nation; knuten till sin egen nation eller sitt eget land; gemensamt för hela nationen.
Nationellt som sträcker sig eller förekommer i hela ett land eller en nation.
Ursprungligt original; naturlig; förekommer naturligt i sin rena form; växer, har sitt ursprung eller produceras i en viss region eller plats uppstår vid födseln.
Natty snyggt, smart och fashionabelt; dappare; snyggt.
Naturligt relaterat till naturen; kännetecknas av frihet av artificialitet; förväntas ske utan att ingripa. producerad av eller närvarande i naturen; vara i orörda och rena tillstånd; att vara skicklig eller begåvad genom ärvda kvaliteter.
Navigabel sjövärdig; styrbar; lätt att navigera; tillräckligt bred eller tillräckligt djup för att ge passage till fartyg.

Ord kan vara fina och fulla av konst; Suckningar är hjärtets naturliga språk. TWEET THIS

I närheten mycket nära; intilliggande; nära till hands.
Snyggt rent och ordnat; fantastiskt; präglad av skicklighet och uppfinningsrikedom; mycket bra.
Nödvändigt absolut nödvändigt eller krävs; behövs.
Behövs nödvändigt.
Förhandlingsbart möjligt eller lätt att förhandla om eller förhandla om; öppen för förändring, modifiering eller diskussion; överförbar från en till en annan; acceptabelt.
Grannutställningen eller har egenskaperna som en vänlig granne.
Neoterisk modern; ny; nyligen.
Nervy stark eller kraftfull; kräva eller visa mod och mod; djärv.
Inbäddat nyligen kläckt.
Never-failing unfailing; som inte misslyckas någonsin eller presterar som den ska.
Nytt precis eller nyligen skapat, hittat, upptäckt eller lärt sig; ytterligare; ytterligare; för närvarande färskt eller moderiktigt.
Nyfödd nyfödd eller nyligen född eller har uppkommit.
Nyfånget önskar att förändras eller är angelägen om nyheter.
Nymodigt nygjord; aktuellt; aktuell.

Det finns alltid en enkel lösning på alla problem – snyggt, troligt och fel. H. L. Mencken. Lao Tzu TWEET THIS

Trevligt behagligt och tilltalande; trevlig; med gott rykte och karaktär; bra.
Snyggt mycket bra; bra; förstklassig; snygg; attraktivt.
Snabbt, lätt, smart och akut i handling eller rörelse.
Snyggt visande eller har förmåga att svara eller tänka snabbt och effektivt.
Niminy-piminy påverkad känslig, raffinerad eller prim.
Nippy behagligt uppfriskande och kallt; skarp.
Nitid lysande; ljus; glänsande; bra; gran.

Nobby elegant; modern; snygg; chic; smart; aristokratisk.
Ädel uppvisning eller har kvaliteter av hög moral, rang eller värdighet; ståtlig; stor; utmärkt; stor eller imponerande i utseende.
Noetic av eller relaterar till intellektet eller sinnet.
Icke-krigförande inte aggressiv eller fientlig.
Nonchalant verkar vara lugn och avslappnad; Häftigt; orolig.
Nonpareil ovan jämförelse eller framstående bortom
Normal sane; typiskt.
Anmärkningsvärt värt att lägga märke till eller anteckna; anmärkningsvärd; kännetecknas av distinktion eller excellens; minnesvärd; tydligt.
Noterat markerat; observerad; värdig uppmärksamhet eller varsel; känd; framträdande.
Anmärkningsvärt värt att observeras eller noteras; anmärkningsvärd; anmärkningsvärt.
Märkbart värdig eller kapabel att uppfattas eller märkas.
Näring försedd med näring; matas.
Näring av eller ger näring eller tillväxt; näringsrik.
Roman slående ny, fräsch eller annorlunda.
Nu aktuell; närvarande.

Tacksamhet är tecknet på ädla själar. Aesop TWEET THIS

Nubile i en tid som är redo för äktenskap.
Numinös andligt förhöjd eller imponerande; sublim; föreslå eller indikera närvaron av gudomlighet eller gudom; övernaturlig.
Näringsrik näringsrik och närande; alimental.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *