Forstå RSSI


RSSI vs dBm

dBm og RSSI er forskjellige måleenheter som begge representerer det samme: signalstyrke. Forskjellen er at RSSI er en relativ indeks, mens dBm er et absolutt tall som representerer effektnivåer i mW (milliwatt).

RSSI er et begrep som brukes til å måle den relative kvaliteten på et mottatt signal til en klientenhet. , men har ingen absolutt verdi. IEEE 802.11-standarden (en stor dokumentasjonsbok for produksjon av WiFi-utstyr) spesifiserer at RSSI kan være på en skala fra 0 til opptil 255, og at hver brikkesettprodusent kan definere sin egen «RSSI_Max» -verdi. Cisco bruker for eksempel en 0-100 skala, mens Atheros bruker 0-60. Alt er opp til produsenten (det er derfor RSSI er en relativ indeks), men du kan utlede at jo høyere RSSI-verdien er, desto bedre er signalet.

Siden RSSI varierer veldig mellom produsenter av brikkesett, bruker MetaGeek-programvaren et mer standardisert, absolutt mål for signalstyrke: mottatt signaleffekt, som måles i desibel, eller dBm på en logaritmisk skala. Det er mye matte vi kan få inn, men i grunn, jo nærmere 0 dBm, desto bedre er signalet.

For å hjelpe deg med å utnytte signalstyrkemåling din mest effektivt, slik at du kan ta kanalplanleggingsbeslutninger, viser inSSIDer signalstyrken på to måter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *