Förstå RSSI (Svenska)


RSSI vs dBm

dBm och RSSI är olika måttenheter som båda representerar samma sak: signalstyrka. Skillnaden är att RSSI är ett relativt index, medan dBm är ett absolut tal som representerar effektnivåer i mW (milliwatt).

RSSI är en term som används för att mäta den relativa kvaliteten på en mottagen signal till en klientenhet , men har inget absolut värde. IEEE 802.11-standarden (en stor dokumentationsbok för tillverkning av WiFi-utrustning) anger att RSSI kan vara på en skala från 0 till upp till 255 och att varje chipset-tillverkare kan definiera sitt eget ”RSSI_Max” -värde. Cisco använder till exempel en 0-100 skala, medan Atheros använder 0-60. Det är helt upp till tillverkaren (det är därför RSSI är ett relativt index), men du kan dra slutsatsen att ju högre RSSI-värdet är, desto bättre är signalen.

Eftersom RSSI varierar kraftigt mellan tillverkarna av chipset använder MetaGeek-programvaran ett mer standardiserat, absolut mått på signalstyrka: mottagen signaleffekt, som mäts i decibel, eller dBm i logaritmisk skala. Det finns mycket matte vi kan få ju närmare 0 dBm, desto bättre är signalen.

För att hjälpa till att utnyttja din signalstyrkemätning mest effektivt så att du kan fatta kanalplaneringsbeslut visar inSSIDer signalstyrkan på två sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *