Tiny Tim (A Christmas Carol) (Svenska)

Dickens använde ofta sina karaktärer för att visa skillnaden mellan sociala klasser som fanns i England under den viktorianska eran, och de svårigheter som de fattiga lidit vid den tiden. Dessa representativa karaktärer är vanligtvis barn, förmodligen för att barn är mest beroende av andra för att överleva, särskilt när de kommer från de lägre sociala klasserna. Tiny Tim är bland dessa karaktärer och är det mest anmärkningsvärda exemplet i A Christmas Carol.

När publiken först träffar Tiny Tim vilar han på sin fars axel och antyder att medan Cratchits älskar sin pojke verkligen, hans situation är ändå en börda för familjen. Ytterligare representativ för denna börda är Tiny Tims förlamade tillstånd. Att han är förlamad framkallar de ekonomiska problem som många fattiga familjer möter i England från 1800-talet. Även om hans anda är robust, är Tiny Tims livslängd tveksam. Hans krycka och järnram stödjer hans svaga kropp – han ”bar en liten krycka och fick sina ben stödda av en järnram”, men mer stöd behövs för Tim om han ska överleva, som påpekats av Ghost of Christmas Present i stav III: ”Jag ser ett ledigt säte i det stackars skorstenens hörn och en krycka utan ägare, noggrant bevarad. Om dessa skuggor förblir oförändrade av framtiden kommer barnet att dö. ”Dessa är ett mikrokosmos av den fattiga befolkningen: utan stöd eller välgörenhet kommer deras familj att minskas.

Förhållandet mellan Joakim och Tiny Tim är en kondenserad skildring av förhållandet mellan två sociala klasser: de rika och de fattiga. Tiny Tim spelar en stor roll i Scrooges förändring. Tiny Tims öde är mycket nära kopplat till Scrooges öde, vilket skärper sambandet som Dickens skapar mellan de två sociala klasserna. Om Joakim inte ändrar sina eländiga vägar är Tiny Tim säker på att han dör. På samma sätt, om de rika inte gör sitt för att stödja de fattiga, kommer de fattiga säkert att kämpa. Att Dickens inramade detta förhållande med jul tycks tyda på det enorma behovet av att minska avståndet mellan engelska sociala skikt. Närheten av julstämningen till frågan om sociala skikt ger Dickens budskap en känsla av gemenskap och uppmanar den välbärgade överklassen att betrakta de beroende fattiga, särskilt under semestern, men också året runt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *