Sofisterna

De stora sofisterna var betydande kändisar och var aktiva i offentliga angelägenheter. Protagororna fångar spänningen som de skapade vid ankomsten till en stad, den kosmopolitiska kundkretsen som följde dem och deras föreningar med de rika och mäktiga. Några tjänade mycket pengar; Hippias skryter (GreaterHippias 282e) av att vid ett enda besök på Sicilien göra mer än hundra och femtio minor, dvs. femton tusen drakmer, något i regionen med trettio års lön för en skicklig hantverkare, och Sokrates säger (Meno 91d) att Protagoras tjänade mer än tio skulptörer, inklusive den berömda Phidias. Protagor utarbetade lagkoden för grundandet av den atenska kolonin Thurii 444/3 (Diogenes Laertius IX.50), och Gorgias, Hippias, Prodicus och möjligen också Thrasymachus agerade som diplomatiska representanter för deras respektive städer. Men deras rikedom och kändisstatus måste ställas in mot den negativa reaktion som de väckte i konservativa åsikter, t.ex. Anytus i Meno 89e – 94e, som såg dem (i stor utsträckning orättvist, som vi har sett) som undergrävande moral och religion och ett dåligt inflytande på de unga. Enligt Platon i ursäkten var det åsiktsklimatet, mest slående uttryckt i Aristophanes Clouds, som så småningom hade fördömt Sokrates fördömande på grund av irreligion och korruption av de unga. Följaktligen leder hans rehabilitering av Sokrates till att han kontrasterar den äkta filosofen med tesofisterna, som han huvudsakligen skildrar som charlataner. Det fientliga porträttet var den historiska grunden för sophistans uppfattning, en oärlig argumenterande trickster, en uppfattning som förblir den primära känslan av ordet i modern användning, men som avsevärt förvränger vad som kan återvinnas av den historiska verkligheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *