Översikt över sektorer och industrier

U.S. Sektorer & Industriens prestanda representeras av S & P 500 GICS® (Global Industry Classification Standard) -index. Senaste förändring i% är den nominella förändringen av priset på indexet från föregående handelsdag närmare, uttryckt i procent av indexvärdet vid den tid som anges i datumet & Tid 1 år% Förändring är den nominella förändringen av priset på indexet från föregående handelsdag nära och handelsdag nära 1 år sedan. Med diagramprestanda kan du kartlägga och ändra prestandatidsramen för procentändringen för indexen samt möjligheten att lägga till en användarinmatad symbol. Siffrorna för diagramprestanda kan variera något på grund av olika tidsramar som används i beräkningen. Alla datum och tider rapporteras i ET.

Marknadsvärde är summan av marknadsvärdet för varje företag som tilldelats tillämplig GICS-sektor eller bransch. Marknadsvärde eller kapitalisering beräknas genom att multiplicera antalet utestående stamaktier med marknadspriset per aktie vid slutet av varje handelsdag.

GICS är ett branschklassificeringssystem utvecklat av Standard & Fattiga” i samarbete med Morgan Stanley Capital International (MSCI). S & P använder GICS för att bestämma det marknadssegment som ett företag tilldelas. tilldelas en enda GICS-bransch enligt definitionen av dess huvudsakliga affärsaktivitet som bestäms av Standard & Dåliga och MSCI. Intäkterna är en viktig faktor för att definiera huvudsaklig affärsverksamhet; resultatanalys och marknadsuppfattning är dock också viktiga kriterier för klassificering. Det finns för närvarande 11 sektorer och 69 branscher. Flera av de 69 branscherna har inte företag representerade i S & P 500 Index; därför är prestanda inte tillgängligt för dessa branscher. Antalet branscher som inte har representativa lager kan variera över tid.

Standard & Dålig 500 (S & P 500) Index är ett opåverkat marknadsviktat index på 500 av landets största aktier från en mängd olika branscher. S & P 500 representerar cirka 80% av det totala marknadsvärdet för alla aktier på New Yorks börs. Marknadsviktat innebär att komponentaktier vägs utifrån det totala värdet av deras utestående aktier.

Index är icke-hanterade, statistiska kompositer och deras avkastning inkluderar inte betalning av försäljningsavgifter eller avgifter som en investerare skulle betala till köpa de värdepapper som de representerar. Sådana kostnader skulle sänka prestandan. Det är inte möjligt att investera direkt i ett index.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *