Herfindahl-Hirschman Index (HHI) (Svenska)

Vad är Herfindahl-Hirschman Index (HHI)?

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) är ett vanligt mått på marknadskoncentration och används för att bestämma marknadens konkurrenskraft, ofta före och efter M & A transaktioner.

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) är ett allmänt accepterat mått på marknadskoncentration. Det beräknas genom att kvadrera marknadsandelen för varje företag som konkurrerar på en marknad och sedan summera de resulterande siffrorna. Det kan sträcka sig från nära till noll till 10 000. USA: s justitieministerium använder HHI för att utvärdera potentiella fusionsfrågor.

Tillsynsmyndigheter använder HHI Index med de 50 största företagen i en viss bransch för att avgöra om den branschen ska anses vara konkurrenskraftig eller så nära att vara ett monopol.

2:18

Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Viktiga avhämtningar

  • Herfindahl-Hirschman Index (HHI) är ett vanligt mått på marknadskoncentration och används för att bestämma marknadens konkurrenskraft, ofta före och efter M & A-transaktioner.
  • En marknad med en HHI på mindre än 1500 anses vara en konkurrenskraftig marknadsplats, en HHI på 1500 till 2500 är en måttlig koncentrerad marknadsplats och en HHI på 2500 eller högre för att vara en mycket koncentrerad marknadsplats.
  • Den främsta nackdelen med HHI härrör från det faktum att den är så enkelt att det inte tar hänsyn till komplexiteten på olika marknader.

Formeln för Herfindahl-Hirschman Index är

Hur fungerar Herfindahl-Hirschman-indexet?

Ju närmare en marknad är ett monopol, desto högre är marknadens koncentration (och desto lägre är konkurrensen). Om det till exempel bara fanns ett företag i en bransch skulle det företaget ha 100 marknadsandel och Herfindahl-Hirschman-index (HHI) skulle motsvara 10 000, vilket indikerar ett monopol. Om det fanns tusentals företag som tävlade hade var och en nästan 0% marknadsandel och HHI skulle vara nära noll, vilket indikerar nästan perfekt konkurrens.

USA: s justitieministerium anser att en marknad med en HHI på mindre än 1 500 är en konkurrensutsatt marknadsplats, en HHI på 1 500 till 2 500 är en måttligt koncentrerad marknadsplats, och en HHI på 2 500 eller mer för att vara en mycket koncentrerad marknadsplats. Som en allmän regel väcker fusioner som ökar HHI med mer än 200 poäng på högkoncentrerade marknader antitrustproblem, eftersom de antas öka marknadsstyrkan enligt avsnitt 5.3 i Riktlinjer för horisontella koncentrationer utfärdas gemensamt av avdelningen och t Federal Trade Commission (FTC).

Den primära fördelen med Herfindahl-Hirschman Index (HHI) är enkelheten i beräkningen som är nödvändig för att bestämma den och den lilla mängden uppgifter som krävs för beräkningen. Den främsta nackdelen med HHI härrör från det faktum att det är så enkelt att det inte tar hänsyn till komplexiteten på olika marknader på ett sätt som möjliggör en verkligt korrekt bedömning av konkurrensutsatta eller monopolistiska marknadsförhållanden.

Ett exempel på Herfindahl-Hirschmans indexberäkningar

HHI beräknas genom att ta marknadsandelarna för varje företag i branschen, kvadrera dem och summera resultatet som avbildad i ekvationen ovan.

Tänk på följande hypotetiska bransch med fyra företag totalt:

  1. Företaget en marknad andel = 40%
  2. Företagets två marknadsandelar = 30%
  3. Företagets tre marknadsandelar = 15%
  4. Företagets fyra marknadsandelar = 15%

HHI beräknas som:

HHI = 402 + 302 + 152 + 152 \ börjar {justerad} HHI & = 40 ^ 2 + 30 ^ 2 + 15 ^ 2 + 15 ^ 2 \\ & = 1600 + 900 + 225 + 225 = 2950 \ slut {justerad} HH I = 402 + 302 + 152 + 152

Detta HHI-värde anses vara en högkoncentrerad industri, som förväntat eftersom det bara finns fyra företag. Men antalet företag i en bransch indikerar inte nödvändigtvis något om marknadskoncentration, varför det är viktigt att beräkna HHI.

Antag till exempel att en bransch har 20 företag. Företaget en har en marknadsandel på 48,59% och var och en av de 19 återstående företagen har en marknadsandel på 2,71% vardera. HHI skulle exakt 2500, vilket indikerar en mycket koncentrerad marknad. Om företag nummer ett hade en marknadsandel på 35,82% och var och en av de återstående företagen hade en marknadsandel på 3,38% skulle HHI vara exakt 1 500, vilket indikerar en konkurrensutsatt marknad.

HHI-indexets begränsningar

HHI: s grundläggande enkelhet medför vissa inneboende nackdelar, främst när det gäller att inte definiera den specifika marknad som granskas på ett korrekt, realistiskt sätt. Tänk till exempel på en situation där HHI används för att utvärdera en bransch som är fast besluten att ha 10 aktiva företag, och varje företag har cirka 10% marknadsandel. Med den grundläggande HHI-beräkningen verkar industrin vara mycket konkurrenskraftig.

Inom marknaden kan dock ett företag ha så mycket som 80% till 90% av verksamheten för en marknadssegment, såsom försäljning av en specifik artikel. Det företaget skulle således ha nästan ett totalt monopol för produktion och försäljning av den produkten.

Ett annat problem med att definiera en marknad och överväga marknadsandelar kan uppstå av geografiska faktorer. Detta problem kan uppstå när det finns företag inom en bransch som har ungefär lika marknadsandelar, men de verkar endast i specifika delar av landet, så att varje företag i själva verket har ett monopol inom den specifika marknad där det bedriver verksamhet. . Till exempel, medan sammanslagningen av Sprint och T-Mobile kommer att öka HHI-värdet för hela landet med flera hundra poäng, på grund av att marknadsandelen är koncentrerad i vissa geografiska områden, skulle indexvärdet öka med mer än 1 000 poäng För att HHI ska kunna användas på rätt sätt måste andra faktorer beaktas och marknaderna måste vara mycket tydligt definierade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *