Fibromyalgi och social trygghet

Slutligen är det absolut nödvändigt att en person som ansöker om social trygghetsförsäkring (SSDI) eller extra säkerhetsinkomst (SSI) ser till att kommunicera med sin läkare för att säkerställa att diagnosen fibromyalgi uttryckligen finns i journalerna innan du fortsätter med en handikappansökan. I många fall kan anlita hjälp från läkare och jurister för att säkerställa att allt nödvändigt material finns för att fullständigt och korrekt stödja ett fall av fibromyalgi funktionshinder kan öka den sökandes möjligheter till godkännande.

Ditt fall av fibromyalgihandikapp

Om du är funktionshindrad på grund av en fibromyalgi-funktionsnedsättning som hindrar dig från att arbeta, kan du mycket väl ha rätt till socialförsäkringsförmåner. Även om total funktionshinder baserat på ett fibromyalgi kan vara svårt att bevisa jämfört med andra funktionshindrande förhållanden, samarbetar du nära med läkare och en kvalificerad funktionshinderadvokat eller advokat för att samla in och presentera lämplig dokumentation för att stödja din funktionshindringsanspråk framför Disability Determination Services (DDS) kan hjälpa till att se till att ditt Fibromyalgi-handikappfall har högsta möjliga chans att lyckas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *