Biografi: Ett kort liv av Dr Edward Jenner

Smittkoppor var en gammal sjukdom och i århundraden var Asiens och Europas gissel. Alla var ett potentiellt offer. Inymning av primitiv sort användes i asiatiska länder, och metoden var särskilt populär i Turkiet. Lady Mary Wortley Montagu, fru till den brittiska ambassadören i Turkiet, introducerade förfarandet i England. Inokulationen (även kallad variolation) var utbredd och nådde de amerikanska kolonierna, men den mötte avsevärd motstånd och orsakade ofta spridning av sjukdomen från den inokulerade patienten till någon annan. Således var åsikten om inympning långt ifrån avgjort när Edward Jenner först försökte förfarandet. Jenner anses ofta vara grundaren av metoden för inympning eller vaccination mot koppor i England. Hans noggranna, grundliga forsknings- och förfarandemetoder gav honom stor framgång inom utrotning av smittkoppor, och han utförde banbrytande forskning om orsakerna till angina pectoris. Hans liv och karriär kommer ihåg här. Copyright © 2001 av W.B. Saunders Company

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *