6f. ”Slavkoder”

Granger Collection, New York

Nat Turner inspirerades av Andens visioner att leda ett slavuppror i Virginia den 22 augusti 1831.

Slavar accepterade inte sitt öde utan protest. Många fall av uppror var kända för amerikanerna, även under kolonialtiden. Dessa uppror var inte begränsade till söder. Faktum är att ett av de tidigaste exemplen på ett slavuppror var 1712 på Manhattan. När afroamerikaner i kolonierna växte allt större i antal, fanns det en berättigad paranoia från de vita bosättarnas sida att ett våldsamt uppror kunde inträffa i sitt eget grannskap. Det var denna rädsla för uppror som fick varje koloni att passera en serie lagar som begränsar slavernas beteenden. Lagarna var kända som slavkoder.

Även om varje koloni hade olika idéer om slavarnas rättigheter fanns det några vanliga trådar i slavkoder över områden där slaveri var allmänning. Lagligt betraktad egendom, slavar fick inte äga egna egendomar. De fick inte samlas utan närvaro av en vit person. Slavar som levde av plantagen utsattes för särskilda utegångsförbud.

I domstolarna dömdes en slav som anklagats för något brott mot en vit person. Inget vittnesbörd kunde göras av en slav mot en vit person. Därför kunde slavens sida av historien aldrig berättas i en domstol. Självklart var slavar påfallande frånvarande också i juryerna.

Slavkoder hade förödande effekter på det afroamerikanska samhället. Det var olagligt att lära en slav läsa eller skriva. Religiösa motiv rådde emellertid ibland, eftersom många hängivna vita Kristna utbildade slavar för att möjliggöra läsning av Bibeln. Samma kristna kände inte igen äktenskap mellan slavar i sina lagar. Detta gjorde det lättare att rättfärdiga familjeuppdelningen genom att sälja en om dess medlemmar till en annan ägare.

När tiden gick och antalet afroamerikaner i den nya världen ökade ökade deras vita fångares rädsla. Med varje nytt uppror blev slavkoderna allt strängare, vilket ytterligare förkortade de redan begränsade rättigheter och privilegier som detta förtryckta folk skulle kunna hoppas kunna njuta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *