Penn State University Libraries (Polski)

W stylu MLA nazwisko autora może być zawarte w tekście narracyjnym lub w nawiasach po odniesieniu do źródła.

Imię autora jest częścią narracji:

Gass i Varonis stwierdzili, że najważniejszym elementem zrozumienia mowy obcej jest znajomość tematu (163).

Nazwisko autora w nawiasach:

Jedno badanie wykazało, że najważniejszym elementem zrozumienia mowy obcej jest znajomość tematu (Gass i Varonis 163).

Grupa jako autor:
(American Psychological Association 123)

Wiele prac: (oddziel każdą pracę średnikami)

Badania pokazują, że słuchanie określonego akcentu poprawia ogólne rozumienie mowy akcentowanej (Gass i Varonis 143; Thomas 24).

Bezpośredni cytat:

Jedno z badań wykazało, że „słuchacz znajomość góry ic dyskursu znacznie ułatwia interpretację całego przekazu ”(Gass i Varonis 85).

Gass i Varonis stwierdzili, że„ znajomość przez słuchacza tematu dyskursu znacznie ułatwia interpretację całego przekazu ”( 85).

Uwaga: W przypadku cytatów składających się z więcej niż czterech wierszy prozy lub trzech wierszy wiersza cytaty należy wyświetlać jako wcięty blok tekstu (jeden cal od lewego marginesu) i pomijać cudzysłowy. Umieść cytat w nawiasach na końcu bloku tekstu, po ostatnim znaku interpunkcyjnym.

Oprócz zwiększania świadomości pokazano ćwiczenie słuchania mowy z akcentem poprawić rozumienie ze słuchu. W artykule zaleca się opracowanie programów szkolenia ze słuchu dla pracowników i pracowników bibliotek w oparciu o badania z zakresu lingwistyki i nauczania języków. Nawet krótka ekspozycja na mowę z akcentem może pomóc słuchaczom w lepszym zrozumieniu, poprawiając w ten sposób poziom obsługi międzynarodowych klientów. (O „Malley 19)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *