Herfindahl-Hirschman Index (HHI) (Norsk)

Hva er Herfindahl-Hirschman Index (HHI)?

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) er et vanlig mål på markedskonsentrasjon og brukes til å bestemme markedets konkurranseevne, ofte før og etter M & A transaksjoner.

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) er et allment akseptert mål på markedskonsentrasjon. Det beregnes ved å kvadratere markedsandelen til hvert firma som konkurrerer i et marked og deretter summere de resulterende tallene. Det kan variere fra nær null til 10.000. Det amerikanske justisdepartementet bruker HHI til å evaluere potensielle fusjonsproblemer.

Regulatorer bruker HHI-indeksen ved hjelp av de 50 største selskapene i en bestemt bransje for å avgjøre om den bransjen skal betraktes som konkurransedyktig eller så nær å være et monopol.

2:18

Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Key Takeaways

  • Herfindahl-Hirschman Index (HHI) er et vanlig mål på markedskonsentrasjon og brukes til å bestemme markedets konkurranseevne, ofte før og etter M & A-transaksjoner.
  • Et marked med en HHI på mindre enn 1500 anses å være en konkurransedyktig markedsplass, en HHI på 1500 til 2500 for å være en moderat konsentrert markedsplass, og en HHI på 2500 eller større for å være en svært konsentrert markedsplass.
  • Den primære ulempen med HHI stammer fra det faktum at den er et så enkelt tiltak at det ikke tar hensyn til kompleksiteten i forskjellige markeder.

Formelen for Herfindahl-Hirschman-indeksen er

Hvordan fungerer Herfindahl-Hirschman-indeksen?

Jo nærmere et marked er et monopol, jo høyere er markedets konsentrasjon (og jo lavere er konkurransen). Hvis det for eksempel bare var ett firma i en bransje, ville det firmaet ha 100 % markedsandel, og Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ville tilsvare 10 000, noe som indikerer et monopol. Hvis det var tusenvis av selskaper som konkurrerte, ville hver ha nesten 0% markedsandel, og HHI ville være nær null, noe som indikerer nesten perfekt konkurranse.

Det amerikanske justisdepartementet anser et marked med en HHI på mindre enn 1500 som en konkurransedyktig markedsplass, en HHI på 1500 til 2500 er en moderat konsentrert markedsplass, og en HHI på 2500 eller mer for å være en svært konsentrert markedsplass. Som en generell regel gir fusjoner som øker HHI med mer enn 200 poeng i høykonsentrerte markeder antitrustproblemer, ettersom de antas å styrke markedsmakt i henhold til avsnitt 5.3 i Retningslinjer for horisontale fusjoner utstedt i fellesskap av avdelingen og t he Federal Trade Commission (FTC).

Den primære fordelen med Herfindahl-Hirschman Index (HHI) er enkelheten i beregningen som er nødvendig for å bestemme den og den lille mengden av data som kreves for beregningen. Den primære ulempen med HHI stammer fra det faktum at det er et så enkelt tiltak at det ikke tar hensyn til kompleksiteten i forskjellige markeder på en måte som muliggjør en virkelig nøyaktig vurdering av konkurransedyktige eller monopolistiske markedsforhold.

Et eksempel på Herfindahl-Hirschman-indeksberegninger

HHI beregnes ved å ta markedsandelen til hvert firma i bransjen, kvadratere dem og oppsummere resultatet, som avbildet i ligningen ovenfor.

Vurder følgende hypotetiske bransje med fire selskaper totalt:

  1. Firma ett marked andel = 40%
  2. Firma to markedsandeler = 30%
  3. Firma tre markedsandeler = 15%
  4. Firm markedsandeler = 15%

HHI beregnes som:

HHI = 402 + 302 + 152 + 152 \ begynn {justert} HHI & = 40 ^ 2 + 30 ^ 2 + 15 ^ 2 + 15 ^ 2 \\ & = 1600 + 900 + 225 + 225 = 2,950 \ end {align} HH I = 402 + 302 + 152 + 152

Denne HHI-verdien regnes som en høykonsentrert industri, som forventet siden det bare er fire firmaer. Men antall selskaper i en bransje indikerer ikke nødvendigvis noe om markedskonsentrasjon, og det er derfor det er viktig å beregne HHI.

Anta for eksempel at en bransje har 20 firmaer. Bedrift en har en markedsandel på 48,59%, og hver av de 19 gjenværende bedriftene har en markedsandel på 2,71% hver. HHI ville nøyaktig 2500, noe som indikerer et høyt konsentrert marked. Hvis firma nummer én hadde en markedsandel på 35,82% og hvert av de resterende selskapene hadde en markedsandel på 3,38%, ville HHI være nøyaktig 1500, noe som indikerer en konkurransedyktig markedsplass.

Begrensninger for HHI-indeksen

Den grunnleggende enkelheten til HHI har noen iboende ulemper, først og fremst når det gjelder å ikke definere det spesifikke markedet som blir undersøkt på en skikkelig, realistisk måte. Tenk for eksempel på en situasjon der HHI brukes til å evaluere en bransje som er fast bestemt på å ha 10 aktive selskaper, og hvert selskap har omtrent 10% markedsandel. Ved å bruke den grunnleggende HHI-beregningen, vil bransjen virke svært konkurransedyktig.

Imidlertid, innen markedet, kan et selskap ha så mye som 80% til 90% av virksomheten for en bestemt segment av markedet, for eksempel salg av en bestemt vare. Dette firmaet vil dermed ha nesten et totalmonopol for produksjon og salg av det produktet.

Et annet problem med å definere et marked og vurdere markedsandeler kan oppstå fra geografiske faktorer. Dette problemet kan oppstå når det er selskaper innen en bransje som har omtrent like markedsandel, men de opererer bare i bestemte områder av landet, slik at hvert firma faktisk har et monopol på den spesifikke markedsplassen det driver virksomhet i. . Mens sammenslåingen av Sprint og T-Mobile for eksempel vil øke HHI-verdien for hele landet med flere hundre poeng, på grunn av at markedsandelen er konsentrert i visse geografiske områder, vil indeksverdien øke med mer enn 1000 poeng i mange markeder. For at HHI skal brukes riktig, må andre faktorer tas i betraktning og markedene må være veldig tydelig definert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *