Herfindahl-Hirschman Index (HHI) (Dansk)

Hvad er Herfindahl-Hirschman Index (HHI)?

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) er et almindeligt mål for markedskoncentration og bruges til at bestemme markedets konkurrenceevne, ofte før og efter M & A transaktioner.

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) er et almindeligt accepteret mål for markedskoncentration. Det beregnes ved at kvadrere markedsandelen for hvert firma, der konkurrerer på et marked, og derefter summere de resulterende tal. Det kan variere fra tæt på nul til 10.000. Det amerikanske justitsministerium bruger HHI til at vurdere potentielle fusionsproblemer.

Tilsynsmyndigheder bruger HHI-indekset ved hjælp af de 50 største virksomheder i en bestemt branche for at afgøre, om denne branche skal betragtes som konkurrencedygtig eller så tæt på at være et monopol.

2:18

Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Key Takeaways

  • Herfindahl-Hirschman Index (HHI) er et almindeligt mål for markedskoncentration og bruges til at bestemme markedets konkurrenceevne, ofte før og efter M & A-transaktioner.
  • Et marked med en HHI på mindre end 1.500 betragtes som en konkurrencedygtig markedsplads, en HHI på 1.500 til 2.500 er en moderat koncentreret markedsplads og en HHI på 2.500 eller derover for at være en stærkt koncentreret markedsplads.
  • Den primære ulempe ved HHI stammer fra det faktum, at den er en så enkel foranstaltning, at den ikke tager højde for kompleksiteten på forskellige markeder.

Formlen for Herfindahl-Hirschman-indekset er

Hvordan fungerer Herfindahl-Hirschman-indekset?

Jo tættere et marked er på et monopol, jo højere er markedets koncentration (og jo mindre er konkurrencen). Hvis der f.eks. kun var et firma i en industri, ville det firma have 100 % markedsandel, og Herfindahl-Hirschman-indekset (HHI) ville svare til 10.000, hvilket indikerer et monopol. Hvis der var tusinder af virksomheder, der konkurrerede, ville hver have næsten 0% markedsandel, og HHI ville være tæt på nul, hvilket indikerer næsten perfekt konkurrence.

Det amerikanske justitsministerium betragter et marked med en HHI på under 1.500 som en konkurrencepræget markedsplads, en HHI på 1.500 til 2.500 er en moderat koncentreret markedsplads, og en HHI på 2.500 eller derover for at være en stærkt koncentreret markedsplads. Som hovedregel giver fusioner, der øger HHI med mere end 200 point på stærkt koncentrerede markeder, antitrustproblemer, da de antages at styrke markedsstyrken i henhold til afsnit 5.3 i Retningslinjer for horisontale fusioner udstedt i fællesskab af afdelingen og t Federal Trade Commission (FTC).

Den primære fordel ved Herfindahl-Hirschman Index (HHI) er den enkle beregning, der er nødvendig for at bestemme den og den lille mængde af data, der kræves til beregningen. Den primære ulempe ved HHI skyldes, at det er så simpelt, at det ikke tager højde for kompleksiteten på forskellige markeder på en måde, der muliggør en virkelig nøjagtig vurdering af konkurrencedygtige eller monopolistiske markedsforhold.

Et eksempel på Herfindahl-Hirschman-indeksberegninger

HHI beregnes ved at tage markedsandelen for hvert firma i branchen, kvadrere dem og opsummere resultatet som afbildet i ovenstående ligning.

Overvej følgende hypotetiske industri med fire virksomheder i alt:

  1. Fast ét marked andel = 40%
  2. Firma to markedsandele = 30%
  3. Firm markedsandele = 15%
  4. Firm markedsandele = 15%

HHI beregnes som:

HHI = 402 + 302 + 152 + 152 \ begynder {justeret} HHI & = 40 ^ 2 + 30 ^ 2 + 15 ^ 2 + 15 ^ 2 \\ & = 1.600 + 900 + 225 + 225 = 2.950 \ ende {justeret} HH I = 402 + 302 + 152 + 152

Denne HHI-værdi betragtes som en stærkt koncentreret industri, som forventet, da der kun er fire virksomheder. Men antallet af virksomheder i en branche indikerer ikke nødvendigvis noget om markedskoncentration, hvorfor det er vigtigt at beregne HHI.

Antag for eksempel, at en branche har 20 virksomheder. Virksomhed 1 har en markedsandel på 48,59%, og hver af de 19 tilbageværende virksomheder har en markedsandel på 2,71% hver. HHI ville nøjagtigt 2500, hvilket indikerer et stærkt koncentreret marked. Hvis firma nummer et havde en markedsandel på 35,82%, og hver af de resterende virksomheder havde en markedsandel på 3,38%, ville HHI være nøjagtigt 1.500, hvilket indikerer en konkurrencedygtig markedsplads.

Begrænsninger af HHI-indekset

Den grundlæggende enkelhed af HHI bærer nogle iboende ulemper, primært med hensyn til ikke at definere det specifikke marked, der er under undersøgt på en ordentlig, realistisk måde. Overvej f.eks. En situation, hvor HHI bruges til at evaluere en branche, der er fast besluttet på at have 10 aktive virksomheder, og hver virksomhed har omkring 10% markedsandel. Ved hjælp af den grundlæggende HHI-beregning ser branchen ud til at være meget konkurrencedygtig.

Men inden for markedet kan en virksomhed have så meget som 80% til 90% af forretningen for en specifikt markedssegment, såsom salg af en bestemt vare. Dette firma ville således have næsten et totalt monopol på produktion og salg af dette produkt.

Et andet problem med at definere et marked og overveje markedsandele kan opstå af geografiske faktorer. Dette problem kan opstå, når der er virksomheder inden for en branche, der har nogenlunde samme markedsandel, men de opererer kun kun i bestemte områder af landet, så hvert firma faktisk har et monopol inden for det specifikke marked, hvor det driver forretning. . For eksempel, mens fusionen mellem Sprint og T-Mobile vil øge HHI-værdien for hele landet med flere hundrede point på grund af det faktum, at markedsandelen er koncentreret i visse geografiske områder, vil indeksværdien stige med mere end 1.000 point på mange markeder. For at HHI kan anvendes korrekt, skal andre faktorer tages i betragtning, og markederne skal være meget klart defineret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *