Dvacátý čtvrtý dodatek

Dvacátý čtvrtý dodatek, dodatek (1964) k ústavě Spojených států, který zakazuje federálním a státním vládám ukládat daně z hlasování před občanem se mohl účastnit federálních voleb. Byl navržen Kongresem USA 27. srpna 1962 a státy jej ratifikovaly 23. ledna 1964.

Dvacátý čtvrtý dodatek

Dvacátý čtvrtý dodatek k ústavě Spojených států, ratifikovaný v roce 1964.

NARA

V roce 1870, po americké občanské válce, byl přijat patnáctý dodatek zaručující volební právo bývalým otrokům. Dvacátý čtvrtý dodatek byl přijat jako reakce na politiky přijaté v různých jižních státech po ukončení rekonstrukce po občanské válce (1865–1877) s cílem omezit politickou účast Afroameričanů. Tyto politiky byly posíleny rozhodnutím Nejvyššího soudu USA z roku 1937 ve věci Breedlove v.Suttles, které potvrdilo gruzínskou daň z hlasování. Nejvyšší soud usoudil, že hlasovací práva jsou přiznávána státy a že státy mohou voličskou způsobilost určit, jak uznají za vhodné, s výjimkou konfliktů s patnáctým dodatkem (respektujícím rasu) a devatenáctým dodatkem (respektujícím pohlaví). Dále rozhodl, že daň z hlasování nepředstavuje porušení výsad nebo imunit chráněných čtrnáctým dodatkem. Stručně řečeno, protože daň platila pro všechny voliče – spíše než jen pro určité třídy voličů – neporušila čtrnáctý nebo patnáctý dodatek.

Během doby občanských práv v padesátých letech, zejména po Brownově Podle rozhodnutí rady pro vzdělávání v roce 1954 byly tyto politiky stále častěji považovány za překážky volebních práv, zejména pro africké Američany a chudé. Proto byl navržen dvacátý čtvrtý dodatek (senátor Spessard Lindsey Holland z Floridy) a ratifikován, aby se odstranil ekonomický nástroj, který byl použit k omezení účasti voličů. Dva roky po ratifikaci v roce 1964 rozšířil Nejvyšší soud USA s odvoláním na doložku o rovné ochraně čtrnáctého dodatku ve správní radě Harper v. Virginie zákaz volebních daní na státní volby.

Celý text novely je:

Získejte předplatné Britannica Premium a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu. Přihlaste se k odběru

Oddíl 1 – Právo občanů Spojených států volit v jakýchkoli primárních nebo jiných volbách prezidenta nebo viceprezidenta, pro voliče pro prezidenta nebo viceprezidenta nebo pro senátora nebo zástupce v Kongresu nebudou USA ani žádný stát odmítnuty nebo zkráceny z důvodu nezaplacení jakékoli daně z hlasování nebo jiné daně. 2 — Kongres bude mít pravomoc prosazovat tento článek příslušnými právními předpisy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *